Error
xxx
Gebruiksvoorwaarden
NL  |  FR
Gebruiksvoorwaarden
Algemeen
Deze website wordt beheerd door PensioPlus VZW, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek, met ondermemingsnummer 0415.047.855.

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de regels van toepassing op uw bezoek en gebruik van deze website www.pensioplus.be, www.pensioplus.com, www.pensioplus.org, www.pensioplus.net, www.pensioplus.eu (“deze website”).

Door deze website te bezoeken, of door de inhoud ervan te raadplegen, gaat u akkoord gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
U erkent dat alle informatie en alle gegevens beschikbaar op deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, logo’s, handelsmerken en afbeeldingen eigendom zijn van PensioPlus, of in licentie gegeven aan PensioPlus, ongeacht of deze informatie/gegevens al dan niet uitdrukkelijk wettelijk beschermd of geregistreerd zijn.

Alle rechten in verband met de informatie en gegevens beschikbaar op deze website blijven de eigendom van PensioPlus, of de eigendom van diegene die deze rechten aan PensioPlus in licentie gegeven heeft.

U mag geen gegevens, inhoud of materiaal, noch volledig noch gedeeltelijk, delen, op enige wijze reproduceren, overdragen, aanpassen of gelijkaardige handelingen stellen, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PensioPlus.
Privacy
PensioPlus verwerkt persoonsgegevens volgens haar privacybeleid dat u hier kan vinden.
Hyperlinks
Hyperlinks naar deze website. U mag op uw website een hyperlink weergeven die de websitebezoeker naar de homepage van deze website leidt, op voorwaarde dat de URL van deze website duidelijk zichtbaar is, en de website waar de hyperlink op stond, volledig verdwijnt. Indien u een hyperlink naar een andere pagina dan de homepage van deze website op uw website wil weergeven, heeft u de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke, en schriftelijke toestemming van PensioPlus nodig.

Hyperlinks naar websites van derden. PensioPlus geeft deze hyperlinks voor louter informatieve doeleinden. PensioPlus aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites, of voor de inhoud van enige website die verbonden is met de betrokken websites. U bezoekt websites van derden op eigen risico.
Beschikbaarheid
Deze website is permanent beschikbaar, behoudens in geval van technische problemen, en bij noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. PensioPlus is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de onderbreking van de beschikbaarheid van deze website als gevolg van gepland of niet-gepland onderhoud, verbetering van fouten, of om deze website aan te passen.

PensioPlus behoudt zich het recht voor te allen tijde deze website (of een deel ervan) te verwijderen, en dit ongeacht de reden.
Aansprakelijkheid
PensioPlus kan niet garanderen dat de informatie op deze website, deze website zelf, of enige diensten beschikbaar op deze website, vrij van fouten zijn, en zonder onderbreking te allen tijde beschikbaar zullen zijn. PensioPlus kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien onvolledige of foutieve informatie op deze website staat.

PensioPlus is, voor zover maximaal toegelaten onder toepasselijk recht, niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website of de gegevens, informatie of materiaal die hierop beschikbaar is, en dit ongeacht de rechtsgrond (contractueel of buitencontractueel), en zelfs in geval van zware fout.
Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
Elk geschil dat rijst in verband met het gebruik van deze website zal uitsluitend worden beslecht volgens het Belgische recht. De Nederlandstalige rechtbanken te Brussel zijn bevoegd om geschillen te beslechten, zonder afbreuk te doen aan dwingende toepasselijke rechtsregels volgens dewelke een andere rechtbank bevoegd zou zijn.
Deze Website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door op « ACCEPTEREN » te klikken of door verder te gaan met het gebruik van de Website, aanvaardt u het gebruik van cookies in uw webbrowser. Voor meer informatie over ons cookiebeleid en de verschillende soorten cookies die worden gebruikt, klikt u op
Meer informatie
ACCEPTEREN