Error
xxx
Algemeen kader > Details
NL  |  FR
In het kort
Hoe werkt het pensioen?
Hoeveel zal ik verdienen als ik met pensioen ga? Je hoeft het nieuws maar een beetje te volgen om te beseffen dat de berekening niet eenvoudig is en dat het onderwerp zowel complex als controversieel is. Momenteel kan het pensioeninkomen in ons land hoofdzakelijk afkomstig zijn van 3 pijlers: het wettelijk pensioen, geregeld door de wet en beheerd door de staat; het aanvullend pensioenstelsel, georganiseerd door werkgevers, sectoren en zelfstandigen; en individueel pensioensparen, gekoppeld aan een belastingvoordeel, beheerd door verzekeraars en banken, via een individueel contract. Er is ook een 4e pijler die gekoppeld is aan uw privé-investeringen, bijvoorbeeld door de aankoop van een woning. Alles hangt af van uw loopbaan, uw arbeidsovereenkomst en uw financiële, vastgoed- of andere investeringen. Bovendien verschillen de pensioenregelingen, afhankelijk van uw statuut, of u werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent (vast aangesteld, d.w.z. statutair), zowel wat betreft de bijdragen als de toegekende pensioenen.
Kan ik met mijn pensioen zo nodig een verzorgingstehuis betalen?
Aan het begin van een carrière zijn deze zorgen ver te zoeken, zou je kunnen zeggen. Uit een recente enquête van PensioPlus en Assuralia onder jongeren blijkt dat ongeveer 60% van de deelnemers (zelfs bijna 65% van de respondenten met minder dan vijf jaar werkervaring) zegt zich geen zorgen te maken over hun pensioen, dat het hen niet interesseert.
Tegelijkertijd maakt 60% van de ondervraagde jongeren zich zorgen over hun financiële situatie: geen comfortabel leven kunnen leiden (50%), geen aanvullend inkomen hebben (69%) of zelfs zonder geld komen te zitten (62%). Deze angst wordt gevoed door een gebrek aan vertrouwen in het pensioenstelsel: 53% van de respondenten geeft aan er geen vertrouwen in te hebben dat de staat de pensioenen zal blijven uitbetalen. Ongeveer hetzelfde percentage betwijfelt of het wettelijke pensioen voldoende zal zijn om de gewenste levensstandaard te handhaven. En vrouwen maken zich meer zorgen dan mannen; zij zijn pessimistischer over het financiële aspect van het pensioen.
En deze angst is helaas terecht, want vandaag is het duidelijk dat steeds minder werknemers bijdragen aan de pensioenen, met als gevolg dat in totaal 8 op de 10 gepensioneerden de rekening van hun verpleeghuis (uitgaande van een maandelijkse kostprijs van 2000 euro) niet alleen met hun wettelijk pensioen kunnen betalen. Een zorgwekkende situatie die niemand van ons hoopt mee te maken.
En om dit te verlichten is het nooit te vroeg om na te denken over wat u eraan kunt doen, door met uw werkgever te praten. Wat ons betreft, zijn wij ervan overtuigd dat het voor elke toekomstige gepensioneerde essentieel is om de eerste (wettelijke) en tweede (aanvullende) pijler te combineren om financieel zonder zorgen te kunnen leven. Maar 36% van de werknemers heeft geen tweede pijler en 40% heeft geen voldoende hoge tweede pijler, zo blijkt uit een studie van Sigedis.
Dus, op uw plaatsen, klaar, af!
En, in een notedop, wat is een pensioenfonds?
U begrijpt, om uw eigen spaarpotje op te bouwen voor een relatief rustig pensioen, wendt u zich tot uw werkgever, die u een aanvulling op uw wettelijk pensioen kan aanbieden via een groepsverzekering of een pensioenfonds. Wat is het verschil?
Een groepsverzekering is een product dat door een verzekeringsmaatschappij wordt aangeboden, terwijl een pensioenfonds een organisatie is die door een of meer bedrijven of beroepssectoren wordt opgericht met als enig doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen.
Een pensioenfonds is geen financiële instelling en heeft dus geen commercieel doel. Er zijn met andere woorden geen aandeelhouders. Winsten uit beleggingen blijven in het pensioenfonds en er gaat geen winst naar wie dan ook.
Wat is het verschil tussen pensioenfondsen en pensioenspaarfondsen?
Hoewel beide zich concentreren op investeringen op zeer lange termijn en een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen, is een pensioenfonds heel wat anders dan een pensioenspaarfonds. Een pensioenspaarfonds is een door een financiële instelling aan individuele beleggers aangeboden bankproduct en behoort derhalve tot de derde pensioenpijler. Een pensioenfonds daarentegen is een organisatie zonder winstoogmerk in de tweede pensioenpijler, die via een werkgever of een sector via de sociale partners aanvullende pensioenen beheert. En een werkgever of een sector betekent voordelen gekoppeld aan de arbeidsovereenkomst, collectief, en schaalvoordelen. Iedereen wint!
Wat denkt de regering te doen om ervoor te zorgen dat men een "adequaat" aanvullend pensioen kan genieten?
Het regeerakkoord voorziet dat werknemers, om naar behoren gedekt te zijn door een aanvullende pensioenregeling, ten minste een jaarlijkse bijdrage van 3% van hun bruto jaarloon moeten bereiken. Uit het Sigedis-rapport blijkt echter dat voor de 2,4 miljoen werknemers (64% van de Belgische werknemers) die actief aanvullende pensioenrechten hebben opgebouwd, de pensioenbijdragen sterk uiteenlopen en dat in totaal 66% van hen zelfs hun huidige jaarlijkse bijdrage minstens zou moeten verdubbelen om de minimumdoelstelling van 3% te bereiken.
Deze Website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door op « ACCEPTEREN » te klikken of door verder te gaan met het gebruik van de Website, aanvaardt u het gebruik van cookies in uw webbrowser. Voor meer informatie over ons cookiebeleid en de verschillende soorten cookies die worden gebruikt, klikt u op
Meer informatie
ACCEPTEREN