Error
xxx
PensioPlus > Diensten
NL  |  FR
Diensten
VERTEGENWOORDIGEN
PensioPlus treedt op als woordvoerder en vertegenwoordigt haar leden in alle aangelegenheden met betrekking tot de tweede pijler aanvullende pensioentoezeggingen. Wij verdedigen de belangen van onze leden door alle nodige initiatieven te nemen die de uitvoering van bedrijfspensioenstelsels optimaliseren, zowel op juridisch, sociaal, fiscaal als reglementair vlak, en dit zowel nationaal als internationaal.

In samenspraak met de sociale partners en in overleg met regeringsleiders, beleidsmakers, parlementsleden, federale overheidsdiensten, administraties, toezichthouders en anderen, werkt PensioPlus mee aan de ontwikkeling van een wettelijk en reglementair kader dat erop gericht is de aanvullende pensioenvoorzieningen die haar leden inrichten of beheren op een collectieve basis verder op een duurzame manier uit te bouwen.

PensioPlus is vertegenwoordigd in de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen, de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, de Commissie voor de Verzekeringen, en verschillende werkgroepen rond aanvullende pensioenen.

Als lid van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) volgt PensioPlus de activiteiten in de verschillende commissies (sociale, fiscale en juridische commissie) en neemt ze deel aan de werkzaamheden indien er voor de sector relevante onderwerpen op de agenda staan.

Op Europees niveau heeft PensioPlus zowel rechtstreekse contacten als contacten via Europese verenigingen zoals PensionsEurope en AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires).

PensioPlus ondersteunt ook de initiatieven van de verschillende regeringen en de administratie om België actief te promoten als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen.
INFORMEREN
PensioPlus is een kenniscentrum inzake aanvullende pensioenen en pensioenfondsen. Een goede doorstroming van informatie naar onze leden en andere belanghebbenden blijft een prioriteit van PensioPlus.

Als lid van PensioPlus wordt u op de hoogte gehouden van alle wijzigingen in de wetgeving en regelgevingen. Een aantal publicaties en informatie staat via de website ter beschikking van het grote publiek. Als lid van PensioPlus heeft u toegang tot de volledige website.

PensioPlus informeert haar leden over de actualiteit. Daarom organiseert Pensioplus regelmatig infosessies tijdens dewelke relevante sprekers recente ontwikkelingen in verband met aanvullende pensioenen toelichten.

PensioPlus organiseert seminaries om haar leden te informeren. Tijdens een namiddagvullend programma geven meerdere eminente sprekers hun visie over thema’s in verband met aanvullende pensioenen.

PensioPlus informeert de pers over de werking en structuur van de tweede pensioenpijler, over de rol van de IBP’s en aanverwante onderwerpen. Daarom organiseert PensioPlus persconferenties, onder andere over de resultaten van de jaarlijkse financiële enquête onder Belgische IBP’s.

In de mate van het mogelijke antwoordt PensioPlus graag op vragen van studenten en onderzoekers in het kader van hun onderzoeksprojecten over aanvullende pensioenen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
VORMEN
Als lid van PensioPlus kan u deelnemen aan onze opleidingen, lunchcauserieën, seminaries en infosessies over actuele onderwerpen.

PensioPlus organiseert sinds enkele jaren een jaaropleiding rond de tweede pijlerpensioenen en de werking van IBP’s. De opleiding is gekend onder de naam “BPA - Belgian Pension Academy”.

PensioPlus organiseert eveneens een opleiding die specifiek naar de IBP’s is gericht. Deze opleiding, bestuurdersvorming genoemd, geeft over een korte tijdspanne inzicht in de belangrijkste elementen van het dagdagelijks beheer van een IBP en houdt rekening met de specifieke situatie van de organisatie voor wie de opleiding wordt ingericht.
NETWERKEN
PensioPlus probeert voor haar netwerking zoveel mogelijk gelegenheden te scheppen via het organiseren van evenementen met aansluitende receptie.

Als lid van PensioPlus kan u deelnemen aan verschillende fora rond alle mogelijke onderwerpen met betrekking tot aanvullende pensioenen.

Als lid van PensioPlus kan u deelnemen aan verschillende werkgroepen die opgesteld worden in functie van een bepaald thema, de actualiteit of dringende ontwikkelingen rond een specifiek onderwerp. Als lid van de werkgroep bereidt u mee het lobbywerk rond een specifiek thema voor.

PensioPlus wil haar leden laten netwerken. Dit kan tijdens een lunchcauserie. Een toetredend lid sponsort een lunch en krijgt de gelegenheid een uiteenzetting te geven over een onderwerp waarin hij bijzondere expertise heeft. De effectieve leden van PensioPlus kunnen gratis deelnemen. Zo ontmoeten toetredende en effectieve leden elkaar in een aangenaam kader en kunnen ze van gedachten wisselen.

Sommige van deze activiteiten zijn voorbehouden voor effectieve leden.

PensioPlus is voor haar leden vooral een forum voor het uitwisselen van gedachten, het delen van ervaringen, het leren aan en van elkaar.
Deze Website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Door op « ACCEPTEREN » te klikken of door verder te gaan met het gebruik van de Website, aanvaardt u het gebruik van cookies in uw webbrowser. Voor meer informatie over ons cookiebeleid en de verschillende soorten cookies die worden gebruikt, klikt u op
Meer informatie
ACCEPTEREN