Error
xxx
PensioPlus > Wie zijn we ?
NL  |  FR
Wie zijn we ?
PensioPlus is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1975 onder de naam “Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen”. Zij verenigt de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) en de inrichters van een sectoraal aanvullend pensioenplan.

De leden van PensioPlus zijn betrokken in het kader van de aanvullende pensioenen van de tweede pijler. Dit zijn de pensioenen die voortvloeien uit een collectieve pensioentoezegging verbonden aan een economische activiteit en georganiseerd door een bedrijf, een groep van bedrijven, een sector of een publieke instelling, en dit voor de werknemers, zelfstandigen of contractueel personeel in overheidsdienst.

De effectieve leden van PensioPlus vertegenwoordigen meer dan 1.000.000 actieve aangeslotenen. Daarnaast telt PensioPlus een heel aantal toetredende leden (waaronder consultants, advocaten, asset managers, actuarissen, accountants, revisoren, ...) die hoofdzakelijk diensten verlenen aan de effectieve leden.
Document texte not found (C:\Users\ABIP00\Desktop\Organon PROD\websites\ABIP\Textes\0)
ACCEPTEREN