Error
xxx
Vorming
NL  |  FR
Vorming
Belgian Pension Academy© (BPA©)
PensioPlus biedt een multidisciplinaire opleiding aan rond de tweede pijlerpensioenen en de werking van de IBP’s onder de benaming “Belgian Pension Academy” of BPA©.

De lessenreeks beoogt een praktijkgerichte informatie- en kennisoverdracht. De onderwerpen die aan bod komen, worden benaderd vanuit de praktijk door lesgevers die beschikken over een bijzondere expertise in hun specifieke materie en over een ruime praktijkervaring.

De BPA© opleiding richt zich tot iedereen die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen: bestuurders van een IPB, leden van een toezichtscomité, leden van één van de operationele organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, werknemers- of werkgeversvertegenwoordigers, sectorinrichters, werknemers van de bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, aangeslotenen, benefit consultants, juristen, advocaten of fiscalisten, personen met beleidsverantwoordelijkheden inzake pensioenen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht.

Het BPA© programma spreidt zich over een academiejaar en omvat 3 modules:

  • een inleiding tot het prudentiële kader waarin IBP’s werkzaam zijn
  • de juridische, sociale, fiscale en boekhoudkundige aspecten van de IBP’s
  • de financiële aspecten en het beheer van de activa van de IBP’s

De BPA© wordt erkend door het Instituut van Actuarissen (IA|BE), het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en de Ordes van Vlaamse en Franstalige Balies. Zo kunnen zowel de lesgevers als de deelnemers deze opleiding valideren binnen de verschillende permanente vormingen.

De BPA© opleiding biedt de mogelijkheid om te werken en tegemoet te komen aan de vereisten van de principes van deugdelijk bestuur.
Mini BPA
PensioPlus organiseert een korte bestuurdersvorming rond de tweede prijlerspensioenen en de werking van de IBP’s onder de benaming “Mini Belgian Pension Academy” of “Mini BPA”.

De sleutelelementen van de Belgische wetgeving en praktijkervaring komen tijdens deze vorming aan bod, met ruimte voor een aantal zeer specifieke vragen. Hiervoor doet PensioPlus beroep op lesgevers die beschikken over een bijzondere expertise in hun specifieke materie.

De Mini BPA richt zich tot iedereen die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen: bestuurders van een IBP, leden van één van de operationele organen van een IBP, werknemers- of werkgeversvertegenwoordigers, sectorinrichters, werknemers van een bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, aangesloten leden, consultants, juristen, advocaten of fiscalisten actief in de sector als dienstverlener aan IBP’s.
Bestuurdersvorming
PensioPlus biedt een opleiding aan die specifiek naar de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) gericht is, de zogenaamde “bestuurdersvorming”.

Deze vorming gaat door in de lokalen van de IBP zelf en staat open voor iedereen van de IBP of van de bijdragende ondernemingen die actief betrokken zijn bij de activiteiten van de IBP, zij het als lid van een operationeel orgaan van de IBP, als lid van de Algemene Vergadering, als interne auditor of als compliance officer.

Het programma van de bestuurdersvorming spreidt zich over 3 sessies van telkens een halve dag en omvat volgende onderwerpen:

  • de financiële aspecten en de beleggingen
  • de juridische, sociale en fiscale aspecten
  • de boekhoudkundige en actuariële aspecten

Deze vormingen worden gegeven door lesgevers die over een bijzondere expertise in hun specifieke materie beschikken en daarnaast kunnen putten uit een uitgebreide praktijkervaring.

De concrete invulling van elke sessie wordt aangepast aan de specifieke situatie van de IBP en haar pensioenregelingen. Daardoor is het normaal gezien niet mogelijk om als externe partij aan te sluiten bij vormingen die georganiseerd worden voor een ander fonds.