Error
xxx
Nieuws > Infoflash
NL  |  FR
Infoflash
12 juli 2019
Commissie-Parameters
Lees meer...
11 juli 2019
Philip Neyt is the new President of AEIP
Lees meer...
10 juli 2019
EIOPA Opinions
Lees meer...
10 juli 2019
Ontwerpcirculaire governance:open consultatie
Lees meer...
27 juni 2019
Zomer
Lees meer...
7 juni 2019
Dan toch niet opnieuw pensioenfiches voor slapers ?
Lees meer...
7 juni 2019
Verduidelijking begrip “inrichter” in het kader van publieke pensioentoezeggingen
Lees meer...
2 april 2019
Lijst 201
Lees meer...
2 april 2019
EIOPA Stress Test 2019
Lees meer...
29 maart 2019
Memorandum van PensioPlus
Lees meer...
13 maart 2019
UBO: OFP’s zijn niet registratieplichtig
Lees meer...
22 februari 2019
Taxatie volledige loopbaan
Lees meer...
7 februari 2019
Start Rapportering FIMIS
Lees meer...
2 februari 2019
Occupational Pension Stress Test 2019
Lees meer...
1 februari 2019
Marc Van den Bosch vervoegt de vereniging in de functie van Adjunct Secretaris-Generaal
Lees meer...
31 januari 2019
Brexit
Lees meer...
28 januari 2019
IPE Awards 2018
Lees meer...
24 januari 2019
Mededeling FSMA van 24 januari 2019 met betrekking tot de omzetting van de IORP II-richtlijn
Lees meer...
23 januari 2019
Publicatie van de wet van 11 januari 2019 met betrekking tot de omzetting van IORP II in het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2019
Lees meer...
7 januari 2019
Wetsontwerp tot omzetting van de IDD richtlijn. Wat is er van toepassing op IBP’s?
Lees meer...
4 januari 2019
Reporting FiMiS (Financial Institutions and Markets Information System) - FSMA Mededeling over de jaarrekeningen, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2018
Lees meer...
31 december 2018
EMIR Refit
Lees meer...
20 december 2018
Goedkeuring Wetsontwerp voor Omzetting IORP II naar nationale wetgeving
Lees meer...
12 december 2018
Cotisation « Wijninckx »
Lees meer...
12 december 2018
Ann Verlinden, de nieuwe Secretaris-Generaal van PensioPlus. Marc Van den Bosch vervoegt de vereniging in de functie van Adjunct Secretaris-Generaal.
Lees meer...
30 november 2018
Wetsontwerp tot omzetting van de IORP II Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op IBP’s en tot wijziging van de WIBP betreffende het toezicht op de IBP’s.
Lees meer...
28 november 2018
Verplichting tot aanstelling van een Data Protection Officer (DPO) voor pensioenfondsen
Lees meer...
21 november 2018
Nieuwe maatregelen tegen belastingfraude en belastingontwijking door pensioenfondsen op komst
Lees meer...
13 november 2018
Is het UBO besluit van toepassing op de OFP?
Lees meer...
3 september 2018
Omzetting IORP II naar nationale wetgeving
Lees meer...
8 juni 2018
Wetsontwerp inzake de omzetting van de portability richtlijn 2014/50/UE (*) (vervolg op de infoflash van 9 mei 2018)
Lees meer...
5 juni 2018
Onbetaalde pensioenrechten
Lees meer...
1 juni 2018
European Commission legislative proposals on sustainable finance
Lees meer...
31 mei 2018
Vragenlijst 2018 voor de evaluatie van de minimale veiligheidsnormen – auditjaar 2017 – Informatie volgend op de publicatie van 16 mei 2018
Lees meer...
16 mei 2018
Vragenlijst 2018 voor de evaluatie van de minimale veiligheidsnormen – gecontroleerd jaar 2017
Lees meer...
9 mei 2018
Portability
Lees meer...
11 april 2018
General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming - Toezichthoudende overheid
Lees meer...
9 april 2018
Passende interne procedures voor het melden van inbreuken
Lees meer...
30 maart 2018
ECB reporting
Lees meer...
9 februari 2018
Voorlopige financiële enquête
Lees meer...
12 januari 2018
Reporting FiMiS (Financial Institutions and Markets Information System) - FSMA
Lees meer...
26 december 2017
Season's greetings
Lees meer...
15 december 2017
EIOPA Stresstest
Lees meer...
15 december 2017
DB2P
Lees meer...
5 december 2017
BPA Examen
Lees meer...
16 november 2017
Wijninckxbijdrage
Lees meer...
7 november 2017
Financiële enquête september 2017
Lees meer...
6 november 2017
FSMA communicatie – Transparantie – Pensioentoezeggingen van het type vaste bijdrage zonder rendementsgarantie
Lees meer...
13 september 2017
MiFIR - Markets in Financial Instruments - en Code LEI – Legal Entity Identifiers
Lees meer...
7 september 2017
"EMIR under review..."
Lees meer...
5 september 2017
Mycareer.be : voor het bepalen van je pensioenrechten
Lees meer...
28 juli 2017
De Wijninckx bijdrage
Lees meer...
19 juli 2017
FSMA – Onderzoek naar onbetaalde pensioenrechten
Lees meer...
29 juni 2017
Pan-European Personal Pension Product
Lees meer...
9 juni 2017
Standpunt FSMA – omzetting van een kapitaal in een rente
Lees meer...
30 maart 2017
Communicatie FSMA – transparantie – pensioentoezegging met vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.
Lees meer...
23 maart 2017
EIOPA Engagement Survey on the idea of a pan-European Occupational Defined Contribution Framework
Lees meer...
6 maart 2017
Voorlopige regeling Wijninckx bijdrage wellicht verlengd
Lees meer...
27 januari 2017
Nieuwe studie van de FSMA
Lees meer...
27 december 2016
2017 : stress test voor "IORPs”
Lees meer...
23 december 2016
De officiële tekst van de IORP II directieve in het publicatieblad van de EU
Lees meer...
6 december 2016
"Mijn aanvullend pensioen" nu op mypension.be
Lees meer...
16 november 2016
Seminar : "IORP II Directive : new opportunities for cross border activities"
Lees meer...
14 oktober 2016
PERSBERICHT - Brussel, 14/10/2016
Lees meer...
7 oktober 2016
PERSBERICHT - Brussel, 07/10/2016 Pan-Europese pensioenfondsen in België : een belangrijke stap vooruit!
Lees meer...
20 juli 2016
CAP advies nr. 38: Praktische vragen met betrekking tot de wet van 18 december 2015
Lees meer...
15 juli 2016
IORP II richtlijn een feit! Wat werd bereikt?
Lees meer...
8 juli 2016
Wijziging Sociaal Strafwetboek : Invoering van afdeling 9/1 “de aanvullende pensioenen” in boek 2, hoofdstuk 9
Lees meer...
8 juli 2016
Akkoord bereikt met betrekking tot de IORP II Richtlijn
Lees meer...
8 juli 2016
SWT verlaagd tarief bedrijfsvoorheffing of niet? Het definitieve standpunt van de Administratie!
Lees meer...
13 juni 2016
Recente standpunten FSMA
Lees meer...
2 juni 2016
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Bedrijfsvoorheffing
Lees meer...
26 mei 2016
Sector van de scheikundige nijverheid Wijzigingen per 1 januari 2016
Lees meer...
25 mei 2016
EIOPA : a common framework for risk assessment and transparency for IORPs
Lees meer...
25 mei 2016
Vraag FSMA rond niet uitbetaalde overlijdensprestaties
Lees meer...
25 mei 2016
ECB Cost Assessment - Regulation on Pension Funds
Lees meer...
13 mei 2016
WET 18 DECEMBER 2015: WERKGROEP CAP / WERKGROEP PENSIOPLUS
Lees meer...
13 mei 2016
Commissie voor Aanvullende Pensioenen: Advies nr. 37
Lees meer...
25 maart 2016
FSMA: Rapportering over het boekjaar 2015 in FiMiS Survey
Lees meer...
5 februari 2016
FSMA Circulaire: Reporting
Lees meer...
18 januari 2016
Rapport Expertengroep voor de Financiële Sector: De Toekomst van de Belgische Financiële Sector
Lees meer...
14 januari 2016
FSMA Circulaire: Consultatie multi-inrichterspensioenstelsels
Lees meer...
4 januari 2016
Aangifte pensioenkadaster
Lees meer...
30 december 2015
Minimum rendementsgarantie en uitbetaling aanvullende pensioenen
Lees meer...
23 december 2015
KB inzake bedrijfsvoorheffing 2016
Lees meer...
20 oktober 2015
De 2de pensioenpijler: Een nieuwe rendementsgarantie
Lees meer...
14 oktober 2015
Het gebruik van credit ratings
Lees meer...
12 oktober 2015
Actualisatie van de administratieve procedure betreffende de overdracht van reserves tussen pensioeninstellingen
Lees meer...
13 mei 2015
EIOPA launches Pensions Stress Test and Quantitative Assessment on Solvency for Occupational Pension Funds
Lees meer...
8 april 2015
Uitbesteding boekhouding IBP
Lees meer...
31 maart 2015
EIOPA QA en stress-test
Lees meer...
23 maart 2015
Rapportering 31/12/2014. Volatiliteit van de portefeuille. De variantie-covariantie matrix van BVPI/Bank Degroof
Lees meer...
19 december 2014
Aangiftetermijn intern gefinancierde individuele pensioentoezegging verschuift naar 30 juni 2015
Lees meer...
11 december 2014
Mogelijk uitstel Sigedis aangifte intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen
Lees meer...
14 november 2014
EIOPA guidelines aangaande het gebruik van de LEI
Lees meer...
20 oktober 2014
Hervormingsvoorstellen van de Commissie betreffende EIOPA
Lees meer...
20 oktober 2014
EIOPA consultatie rond “Further Work on Solvency of IORPs”
Lees meer...
17 oktober 2014
Regeerakkoord – errata
Lees meer...
10 oktober 2014
Nieuwe minister van pensioenen
Lees meer...
10 oktober 2014
Regeerakkoord – 2de lezing
Lees meer...
8 oktober 2014
Regeerakkoord
Lees meer...
15 september 2014
Notie betaling of toekenning in het kader van de inwerkingtreding van artikel 64 van de Programmawet van 22 juni 2012
Lees meer...
15 september 2014
Europese verordeningen betreffende beperkende maatregelen tegen Rusland – Update
Lees meer...
12 september 2014
Benoeming van de nieuwe Commissarissen van de Europese commissie
Lees meer...
5 augustus 2014
Europese verordeningen betreffende beperkende maatregelen tegen Rusland
Lees meer...
1 augustus 2014
EIOPA-consultatie aangaande de voorstellen tot Richtlijnen betreffende het gebruik van de LEI
Lees meer...
29 juli 2014
Sectoraal aanvullend pensioenstelsel: wijziging debiteur van de bijzondere bijdrage van 8,86%
Lees meer...
25 juli 2014
Verplichtingen van de werkgevers t.o.v. DB2P. De deadline van 31/12/2014 nadert.
Lees meer...
26 juni 2014
Benoeming Secretaris-Generaal BVPI
Lees meer...
26 juni 2014
Wetten m.b.t. aanvullende pensioenen. Publicatie in het Belgisch Staatsblad
Lees meer...
20 juni 2014
Een Belgisch pensioenfonds wint een Nederlandse Pensioenprijs
Lees meer...
16 juni 2014
Publicatie rapport van de Commissie pensioenhervorming 2020-2040
Lees meer...
13 juni 2014
Belgisch Pensioenfonds genomineerd voor Nederlandse pensioenawards
Lees meer...
13 juni 2014
De controle van de IBP’s blijft bij de FSMA
Lees meer...
6 juni 2014
Wijninckx-bijdrage. Aangifte Premium – Sectorale pensioenstelsels
Lees meer...
28 mei 2014
Boekhouding OFP
Lees meer...
28 mei 2014
Stand van zaken on-going capita selecta Europese regelgeving
Lees meer...
9 mei 2014
Wijninckx-bijdrage: amendement betreffende de sectoren
Lees meer...
23 april 2014
FATCA: Akkoord USA-België getekend: Belangrijke vereenvoudiging voor 2e pensioenpijler
Lees meer...
27 maart 2014
Het ontwerp aangaande de nieuwe IORP II Richtlijn is beschikbaar
Lees meer...
5 maart 2014
Wetswijziging betreffende de clausule voor aanwijzing van de wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekeringsovereenkomst
Lees meer...
27 februari 2014
Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden inzake aanvullende pensioenen: Tekst neergelegd bij de Kamer
Lees meer...
21 februari 2014
Fiscale fiches en Bericht aan de Schuldenaars Pensioenen
Lees meer...
21 februari 2014
EMIR. Communicatie FSMA
Lees meer...
17 februari 2014
Rapportering 31/12/2013 Volatiliteit van de portefeuille. De BVPI/Bank Degroof variantie-covariantiematrix
Lees meer...
14 februari 2014
Voorontwerp van Wet m.b.t. aanvullende pensioenen d.d. 14/2/2014
Lees meer...
14 februari 2014
Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden inzake aanvullende pensioenen: Advies Nationale Arbeidsraad (NAR)
Lees meer...
22 januari 2014
Circulaire Reporting omtrent het jaarlijks verslag en de statistieken over het jaar 2013
Lees meer...
A post-summer analysis of the macro-economic landscape: how to look at a world driven by central bank liquidity?
Lees meer...
Operational & Cyber Risks
Lees meer...
IORP ter
Lees meer...
WAAROM ZIJN PENSIOENFONDSEN BIJZONDERE INVESTEERDERS?
Lees meer...
WAAROM IS BELGIË EEN AANTREKKELIJK LAND VOOR PAN-EUROPESE PENSIOENFONDSEN?
Lees meer...
WELKE SOORTEN AANVULLENDE PENSIOENEN BESTAAN ER?
Lees meer...
WAAROM VERDIENEN AANVULLENDE PENSIOENFONDSEN EEN EIGEN SPECIFIEK WETTELIJK KADER?
Lees meer...
WAAROM ZIJN AANVULLENDE PENSIOENFONDSEN GÉÉN FINANCIËLE INSTELLINGEN?
Lees meer...
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN AANVULLEND PENSIOENFONDS EN EEN PENSIOENSPAARFONDS?
Lees meer...
WAT IS DE ROL VAN DE SOCIALE PARTNERS M.B.T AANVULLENDE PENSIOENEN?
Lees meer...
HOE HET AANTAL WERKNEMERS MET EEN AANVULLEND PENSIOEN DOEN TOENEMEN?
Lees meer...
IS EEN VERDERE VERALGEMENING EN UITDIEPING VAN DE COLLECTIEVE AANVULLENDE PENSIOENEN NODIG?
Lees meer...
WELKE BIJDRAGE KAN HET AANVULLEND PENSIOEN LEVEREN OM DE KLOOF TUSSEN LOON EN PENSIOEN TE DICHTEN?
Lees meer...
WAT IS EEN AANVULLEND PENSIOEN?
Lees meer...
WAAROM ZIJN DE BELGISCHE WETTELIJKE WERKNEMERSPENSIOENEN NIET HOOG?
Lees meer...